Začala sa registrácia členov klubu NWGK na rok 2020 – Megkezdődött az NWGK klub tag toborzása a 2020-as évre

Ako sa stať členom klubu NWGK

– prečítajte si STANOVY NWGK. Stanovy NWGK nájdete TU

– registrujte sa online, vyplňte prihlasovací formulár TU

– zaplaťte členský poplatok za príslušný rok

Už som členom klubu NWGK
Potom máte počas roka nasledovné výhody :

– Ste pravidelne elektronickou formou informovaní o dianí v oblasti NW v Kolárove, na Slovensku a v zahraničí

– Máte nárok na zľavu 10 % na Nordic Walking vybavenie (paličky, ruksaky, atď.) v obchode Facebookovej stránky klubu NWGK

– Môžete využívať zľavu 10 % na túry poriadané NWGK

– Pri prihlasovaní na jednotlivé túry máte prednosť pred nečlenmi

Nezabudnite na pravidelné uhrádzanie ročných príspevkov príspevkov

Pre rok 2019 a 2020 bol Valným zhromaždením NWGK odsúhlasené nasledovný členský príspevok:

Jednotlivec : 10 €

Členský príspevok uhrádzajte na účet číslo:

SK14 0900 0000 0051 5679 6589

Hogy lehetek az NWGK klub tagja

– olvassa el az NWGK Alapszabályzatát ITT
– registráljon online, töltse ki a jelentkezési lapot ITT
– Fizesse be a tagsági illetéket az adott évre

Már tagja vagyok az NWGK klubnak

Ebben az esetben az év folyamán a következő előnyöket élvezheti

– Rendszeresen értesítjük a Nordic Walking történéseiről Gútán, Szlovákiában és a világban
– 10 % kedvezményre jogosult az NWGK klub Facebook oldalán található BOLT NW felszereléseiből (botok, hátizsákok…)
– 10 % kedvezményre jogosult az NWGK klub által szervezett túták árából
– Az egyes túrákra való jelentkezésnél előnyt élvez a NEM tagokkal szemben

Ne feledkezzen meg a tagsági illeték rendszeres befizetéséről!

A 2019 és 2020-as évre az NWGK klub Közgyűlése a következő tagsági illetéket szabta meg:

Egyéni: 10 €

A tagsági illetéket az itt feltüntetett bankszámla számra kérjük befizetni:

SK14 0900 0000 0051 5679 6589