Dvojhodinový kurz Nordic Walking

Spoznajme Nordic Walking!

Pre všetkých, ktorí kvôli svojej fyzickej kondícii nezvládnu MINI kurz (3 hod.), napr. pacientov či seniorov. Kurz je vhodný tiež pre tých, ktorí majú obmedzené časové možnosti z dôvodu napr. materskej, či rodičovskej dovolenky.

Pre korektné zvládnutie techniky NW odporúčame absolvovať aspoň tri Dvojhodinovky NW.

Dvojhodinovka je vedená podľa štandardov SNWA.

Cena kurzu: 13€

Dĺžka: celkom 2 hod.

Minimálny počet osôb: 3.

OBSAH KURZU
nácvik správnej techniky NW
GARANT KURZU:
L. Okoličányová, národná trénerka, akreditovaná inštruktorka, prezidentka SNWA

Rozpis DVOJHODINOVÝCH kurzov Nordic Walking

03. 03. 2019 / 09.00 – 11.00

07. 04. 2019 /  09.00 – 11.00

05. 05. 2019 / 09.00 – 11.00

02. 06. 2019 / 09.00 – 11.00

07. 07. 2019 / 09.00 – 11.00

11. 08. 2019 / 09.00 – 11.00

15. 09. 2019 / 09.00 – 11.00

13. 10. 2019 / 09.00 – 11.00

10. 11. 2019 / 09.00 – 11.00