Členstvo NWGK

Ako sa stať členom klubu NWGK

  • prečítajte si STANOVY NWGK
  • registrujte sa online, vyplňte prihlasovací formulár TU
  • zaplaťte členský poplatok za príslušný rok

Už som členom

Potom máte počas roka nasledovné výhody :

  • Ste pravidelne elektronickou formou informovaní o dianí v oblasti NW v Kolárove, na Slovensku a v zahraničí
  • Máte nárok na zľavu 10 % na Nordic Walking vybavenie (paličky, ruksaky, atď.) v obchode Facebookovej stránky klubu NWGK
  • Môžete využívať zľavu 10 % na túry poriadané NWGK
  • Pri prihlasovaní na jednotlivé túry máte prednosť pred nečlenmi

Nezabudnite na pravidelné uhrádzanie ročných príspevkov príspevkov

Pre rok 2019 a 2020 bol Valným zhromaždením NWGK odsúhlasené nasledovný členský príspevok:

Jednotlivec  : 10 €

Členský príspevok uhrádzajte na účet číslo:

SK14 0900 0000 0051 5679 6589