Kardiovaskulárny systém

Vysoký krvný tlak, kôrnatenie tepien, riziko infarktu a iné civilizačné ochorenia kardiovaskulárneho systému sa môžu liečiť aj pomocou NW. Výskumy publikované v časopise Journal of Medicine and Science in Sport and Exercise ukázali, že ľudia s cievnymi ochoreniami si pravidelným využívaním NW zvýšili kardiovaskulárnu zdatnosť, zväčšili toleranciu záťaže, znížili vnímanie bolestí nôh pri miernej intenzite chôdze, zlepšili kostrovú svalovú silu aj vytrvalosť a znížili hmotnosť. Výskum ukázal, že chôdza s palicami v porovnaní s chôdzou bez palíc na bežiacom páse zvýšila príjem kyslíka v priemere o 23 %, kalorický výdaj o 22 % a srdcová frekvencia sa zvýšila o 16 %.8 Palice na zvýšenie kondície efektívne využívajú aj pacienti po transplantácii krvotvorných buniek. Ideálna chôdza s paličkami je aplikovaná vo vytrvalostnej zóne 60 až 70 % maximálnej pulzovej frekvencie, nazývanej tiež zóna spaľovania tuku, pretože pri nižšej intenzite cvičenia telo spaľuje prevažne tuk. Či ste v „zóne spaľovania tuku“, zistíte aj tak, že esše dokážete rozprávať bez lapania po dychu.
Pacienti s pravidelným cvičením Nordic Walkig po dobu 4 – 8 týždňov sa tak potenciálne vyhli chirurgickému zákroku. (Collins et. Al, 2003). Medicína & Science in Sports & Exercise. 35(3):384-393, marec 2003.

Výskum

zdroj: SNWA