Kontakt

Nordic Walking Gúta – Kolárovo (NWGK), o.z.

946 03 Kolárovo, Štúrova 4115/7

Kontaktná osoba: Csaba Méhes, predseda NWGK

Tel.: +421 940 180 141

e-mail: info@nwgk.eu

IČO: 52214982

Bankové spojenie (IBAN): SK14 0900 0000 0051 5679 6589