O nás

Sme občianským združením Nordic Walking Gúta – Kolárovo (ďalej len NWGK)

Ciele NWGK sú:

  • Hlavným cieľom združenia je podpora rozvoja Nordic Walking, medzi dospelými a mládežou,
  • Propagácia Nordic Walking v širokom okolí,
  • Usporiadanie turistických zájazdov,
  • Podpora turistiky a športovej činnosti v meste Kolárovo,
  • Usporiadanie športových podujatí a súťaží,
  • Usporiadanie Mini-, základných- a dvojhodinových kurzov ako aj tréningov Nordic Walking,
  • Práca s detmi v Centru voľného času a v školských zariadeniach,
  • Ochrana prírody a životného prostredia,
  • Vybudovanie a obnova turistických chodníkov a zelenej oázy,
  • Vypracovanie a podávanie projektov v záujme ochrany prírody, zvýšenia športovej aktivity a turistiky v meste Kolárovo a v okolitých obciach.