Problémy po operácii karcinómu prsníka – lymfedém

Vďaka nordic walkingu pacientky lepšie tolerujú fyzickú záťaž a menej vnímajú fyzickú námahu. Budujú si chrbtové svaly (po operácii často ochabnuté) a podporujú správny postoj i rovnováhu. Nordic walking upevňuje nielen sebavedomie pri chôdzi, ale aj svalovú silu – chôdza je bezpečnejšia a zväčšuje sa schopnosť prejsť väčšie vzdialenosti. Zmierňujú sa tiež bolesti kĺbov, ktoré sú u pacientok časté. A v neposlednom rade sa prečisťuje lymfatický systém ako prevencia pred vznikom lymfedému, jedného z možných komplikácií ochorenia.
Cristina Gonzales Castro, 06/2013; In proceeding of: 39th Congress of the European Society of Lymphology, Volume: The European Journal of Lymphology and related problems 24 (67-68) pp. 45 2013. Výskyt diagnostiky rakoviny prsníka sa zvyšuje, zatiaľ čo úmrtnosť klesá, takže stále viac a viac pacientiek potrebuje rehabilitáciu. Liečba rakoviny prsníka má často za následok zhoršenú funkciu ramien, čo môže viesť k zníženiu kvality života. Štúdia publikovaná na University of Northern Colorado, meria účinky Nordic Walking na funkciu ramena pri nádorových ochoreniach prsníka.

Dáta naznačujú, že pravidelné praktizovanie správnej techniky Nordic Walking po dobu ôsmich týždňov významne zlepšilo svalovú odolnosť hornej časti tela u pacientiek po liečbe karcinómu prsníka. Lisa K. Sprod, Scott N. Drum, Ann T. Bentz, Susan D. Carter, a Carole M. Schneider: Účinky paličiek Nordic Walking na funkciu ramena pri nádorovom ochorení prsníka, Integrálne Cancer Therapy, december 2005; 4: 287-293.

Výskum

zdroj: SNWA