Poruchy učenia u detí

Koordinácia pravej aj ľavej strany tela a mnohé cvičenia s paličkami podporujú prepájanie pravej i ľavej mozgovej hemisféry, čo efektívne pomáha deťom pri odstraňovaní porúch učenia a pri iných psychických postihnutiach (ADD, ADHD, epilepsia, Downov syndróm, P.A.N.D.A.S., detská mozgová obrna atď.) Pri NW zapájajú deti 90 % svalov tela, čo vedie ku zdravému držaniu tela, správnej koordinácii a k práci dolných aj horných končatín.

zdroj: SNWA