Kurz RELAX

je naša novinka (2023) určená pre každého, kto sa chce naučiť účinne zrelaxovať a odbúrať stres pomocou rôznych techník, nie len chodeckých a dýchacích. Vonku v prírode sa naučíme ako správne dýchať, čo je to byť „tu a teraz“, ako sa stať prítomným a všímavým, ako sa upokojiť, vyčistiť si hlavu, vnímať prírodu a svoje telo a nemať milión myšlienok naraz. Na tomto kurze budeme samozrejme aj nordicwalkingovať.

Kurz RELAX je vyvinutý na základe dnešných potrieb nás, zaneprázdnených, vystresovaných dospelákov.

Trvá 3 hodiny a stojí 40 €.

Kurz „RELAX“ vyvinula Lucia Okoličányová, zakladateľka a prezidentka SNWA, certifikovaná inštruktorka školy dýchania, Oxygen Advantage © a absolventka Mindfulness MBSR programu.

Prihlasovanie a miesta nájdete tu (postupne dopĺňame ďalšie).

Zdroj: snwa.sk